Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bid voor ons

Gebedsbrief
Maandelijks brengt stichting Naar House een gebedsbrief uit. Hebt u een bewogen hart voor de mensen die verloren dreigen te gaan? Schroom dan niet de maandelijkse gebedsbrief aan te vragen. Het gaat om leven of dood. Het gaat om mensen die verloren gaan als ze voort blijven leven zonder God. Het gaat om mensen die hun eigen nood niet eens zien, maar waarvoor God zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft.
De dagelijkse gebedspunten kunt u ook als tweet ontvangen via @NaarHouse.

Voorbidder
U kunt deelnemen aan ons evangelisatiewerk als bidder tijdens de acties. In de gebedsruimte van de evangelisatiebus krijgt u actuele gebedspunten door van de evangelisten.

Adres