Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Algemene kosten

Gift/ donateur voor algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit: kosten evangelisatie- en voorlichtingsmateriaal, standplaatsvergunningen, brandstof en onderhoud bussen, kosten internet, telefoonkosten, kantoorkosten, drukkosten, reiskosten, PR, kantoorhuur.

> Geef (structureel) voor algemene kosten. Vermeld in het notitie-vak bij Afronding (4) 'Algemene kosten'.