Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

Video

Jouw vragen

Soms lijkt de Bijbel een onbegrijpelijk boek met moeilijke begrippen. Daarom willen we op een eenvoudige manier deze begrippen dichterbij je brengen, door de Bijbel zelf te laten spreken en wat uitleg daarbij te geven. Lees verder...

Wat is de hel?

In de Bijbel wordt de hel beschreven als een onuitblusbaar vuur, een plaats van pijniging waar God niet is. Jezus sprak er zelf ook regelmatig over. Mensen die Jezus Christus verwerpen, zullen uiteindelijk terechtkomen in de hel.

  • "En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken… En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van het vuur…" (Openbaring 20:12b en 15)

Oorspronkelijk is de hel bedoeld voor de duivel en zijn engelen, demonen genaamd.